Záväzné termíny 2016

Uzávierka záväzných on-line prihlášok: 13. októbra 2016.

Úhrada platby prevodom na účet SAŽP: 13. októbra 2016.

Po uvedenom termíne je možné  uhradenie platby v hotovosti priamo na konferencii spolu s 5 eurovou prirážkou.

Záväzné termíny pre autorov anotácií :

  • do 18. septembra 2016 - zaslať anotáciou príspevku
    O zaradení resp. nezaradení príspevku do programu vás budeme informovať mailom.

Príspevky dodané po termíne alebo v inom formáte nebudú akceptované!

  • do 13. októbra 2016 - uzávierka záväzných on-line prihlášok
  • do 14. októbra 2016 - zaslanie ppt. prezentácií. (e-mail, CD...)
  • do 14. októbra 2016 - doručenie vytlačených posterov na SAŽP (v krajnom prípade priamo na konferenciu)

Kontaktná osoba pre zasielanie prihlásených anotácií  :

Bc. Miroslava Petríková
Slovenská agentúra životného prostredia, Rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb - DATACENTRUM

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Tel.: 048/437 41 36
e-mail: miroslava.petrikova@sazp.sk