Kontakty 2016

Kontaktná osoba pre zasielanie anotácií a príspevkov:
Bc. Miroslava Petríková
Slovenská agentúra životného prostredia, Rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb - DATACENTRUM
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Tel.: 048/437 41 36
e-mail: miroslava.petrikova(zavináč)sazp.sk

Kontaktná osoba za TU vo Zvolene:
Prof.Ing. Ján Tuček, CSc.
Technická univerzita vo Zvolene, Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen
Tel: 045/520 61 01, 045/520 63 08
e-mail: jan.tucek(zavináč)tuzvo.sk

Kontaktná osoba pre program:
Ing. Martin Koška
Slovenská agentúra životného prostredia, Rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb - DATACENTRUM
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Tel.: 048/437 41 43
e-mail: martin.koska(zavináč)sazp.sk

Kontaktná osoba pre ekonomické záležitosti:
Mgr. Petra Horváthová
Slovenská agentúra životného prostredia, Rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb - DATACENTRUM
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Tel.: 048/437 41 19
e-mail: petra.horvathova(zavináč)sazp.sk

IČO: 00 62 60 31
DIČ: 202 112 58 21
IČ DPH: SK 202 112 58 21