Informácie pre autorov 2016

V prípade, že máte záujem sa aktívne prezentovať na konferencii (vystúpením v hlavnom programe podujatia), dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie stručnej anotácie k príspevku.  Anotácia je potrebná pri rozhodovaní o zaradení príspevku do programu podujatia. O zaradení alebo nezaradení príspevku do hlavného programu konferencie rozhoduje programový výbor.

Pokyny pre zaslanie anotácie k príspevku

Anotácia príspevku musí byť v rozsahu max. 1 strany A4 v digitalnej podobe (.doc,.PDF...) a okrem samotného textu v nej uvedte svoje: meno, priezvisko, inštitúciu, mail, pripadne tel. kontakt.

Anotáciu zašlite prosím prostredníctvom on-line prihlášky alebo na e-mail adresu do 18. septembra 2016: miroslava.petrikova@sazp.sk

V prípade, že bol Váš príspevok na základe zaslanej anotácie prijatý a zaradený do programu konferencie, bude Vaša anotácia zverejnená na web stránkach Enviro-i-Fóra 2016 a taktiez v tlačenom anotačnom zborníku podujatia.

Po anotácii nám zašlite už len samotnú ppt. prezentáciu.

Ppt. prezentácie

Prezentácie sa prijímajú vo formáte MS PowerPoint v optimálnom rozlíšení 1024x768 alebo 800x600 bodov. Používajte len fonty písma zo základného "balíka" Windows 2000, XP, Vista. Priebeh všetkých prezentácií bude zabezpečený organizátormi konferencie ich technikou. K dispozícii je: PC + dátový projektor, spätný projektor a pripojenie na internet. Použitie vlastného PC je možné len v prípade on-line prezentácií.

Jazyk prezentácie: slovenčina (čeština). Termín na zaslatie ppt.prezentácie je 14. október  2016.

Prezentácie budú po ukončení konferencie taktiež umiestnené na oficiálnej webovej stránke http://enviroiforum.sazp.sk/ v .pdf formáte.

Postery

V prípade záujmu o posterovú prezentáciu, prineste vytlačené postery do veľkosti A0  do 14. októbra 2016 na SAŽP alebo priamo na konferenciu 18. októbra 2016 do 9.00 hod.

TERMÍNY:

Anotácie: do 18. septembra 2016
Ppt. prezentácie: do 14. októbra 2016
Postery: do 14. októbra 2016 alebo priamo na konferenciu 18. októbra 2015

Adresa na zasielanie anotácií, posterov a ppt. prezentácií:
e-mail: miroslava.petrikova@sazp.sk, resp. SAŽP-DATACENTRUM, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica