Výbory 2016

Programový výbor:

 • Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., TU Zvolen
 • Ing. Martin Tuchyňa, SAŽP
 • Ing. Zuzana Lieskovská, SAŽP
 • Mgr. Peter Pastorek, SAŽP
 • Bc. Miroslava Petríková, SAŽP
 • Ing. Marek Žiačik, SAŽP
 • Ing. Ján Tóbik, SAŽP
 • Ing. Jitka Faugnerová, CENIA
 • Ing. Martin Koška, SAŽP

Organizačný výbor:

 • Bc. Miroslava Petríková, SAŽP
 • Ing. Veronika Košková, SAŽP
 • Mgr. Jana Šutková, SAŽP
 • Mgr. Petra Horváthová, SAŽP
 • Ing. Ľudmila Zemanová, SAŽP