Možnosti ubytovania 2016

Hotel Poľana

Námestie SNP 64/2, 960 01 Zvolen

Hotel Franko  

Ľudovíta Štúra 520/11, 960 01 Zvolen
tel.: +421 45 533 09 28

Hotel Academic

P. O. Hviezdoslava 230/13, 960 01 Zvolen
tel.: +421 915 888 966

Penzión Almada

Hronská, 960 01 Zvolen-Pod Harajchom
tel.: +421 45 532 32 80

Penzión Club

Dukelských hrdinov 40, 960 01 Zvolen
tel: + 421 45 533 55 66